Phim thuộc thể loại bang fugue

Horror Noire
3.8

Horror Noire

Đi sâu vào một thế kỷ của thể loại phim được sử dụng lần lượt, biếm họa, khai thác, bỏ qua, và cuối cùng đưa chúng vào, đây là lịch sử chưa kể ...