Phim thuộc thể loại ban chai ma thuat

Thần Bút Mã Lương - The Magical Brush (2014)
5.5

Thần Bút Mã Lương - The Magical Brush (2014)

Mã Lương là một đứa trẻ thông minh lanh lợi, rất thích vẽ tranh. Cậu sống ở Bách Hoa Thôn yên bình. Một ngày kia, một tên đại tướng quân tham lam ...