Phim thuộc thể loại autism

Bạn Quỷ - Come Play (2020)
8
Bluray

Bạn Quỷ - Come Play (2020)

Một cậu bé cô đơn cảm thấy khác biệt với những người khác.
Innocent Witness
7

Innocent Witness

Một ông già bị trầm cảm được tìm thấy đã chết, và quản gia của ông, Mi-ran, bị buộc tội giết người. Luật sư biện hộ của Mi-ran, Sun-ho, rất ngạc ...
Tully
10
1080p

Tully

2018

Tully

Marlo, a mother of three including a newborn, is gifted a night nanny by her brother. Hesitant to the extravagance at first, Marlo comes to form ...