Phim thuộc thể loại arms dealer

Lord Of War
7.6

Lord Of War

Yuri Orlov là một đại lý vũ khí toàn cầu và, thông qua một số khu vực chiến tranh nguy hiểm nhất, anh ta đấu tranh để đi trước một đại lý ...