Phim thuộc thể loại anthropomorphism

Quackerz
4.6

Quackerz

2016

Quackerz

Many years ago, on a faraway island, there lived a Sun Duck who protected his flock from evil powers. The Sun Duck had his loyal guardians who ...
Chú Ngựa Khumba - Khumba (2013)
5.8

Chú Ngựa Khumba - Khumba (2013)

Bị đuổi khỏi đàn vị sự khác biệt của mình, một chú ngựa vằn chỉ có nửa thân sọc dấn thân vào 1 nhiệm vụ táo bạo để tìm kiếm phần sọc còn lại của ...