Phim thuộc thể loại ant

A Bug’S Life
7.2

A Bug’S Life

Thay mặt cho “lũ bọ bị áp bức ở khắp mọi nơi”, một con kiến ​​sáng chế tên là Flik thuê một nhóm bọ chiến binh để bảo vệ thuộc địa ...