Phim thuộc thể loại an danh

12 Người Đàn Ông Giận Dữ - 12 Angry Men
0

12 Người Đàn Ông Giận Dữ - 12 Angry Men

Một thanh niên bị tình nghi giết cha ruột của mình. 12 người của bồi thẩm đoàn bắt đầu phiên làm việc của mình và tất cả hội thẩm viên đều muốn ...