Phim thuộc thể loại ak 47

Cyclo
7.3

Cyclo

1995

Cyclo

Theo chân một người lái xích lô trẻ tuổi (xe đạp taxi) xuất thân nghèo khó trở thành tội phạm ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại.