Phim thuộc thể loại ak 47

Xích Lô - Cyclo (1995)
7.3

Xích Lô - Cyclo (1995)

Theo chân một người lái xích lô trẻ tuổi (xe đạp taxi) xuất thân nghèo khó trở thành tội phạm ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại.