Phim thuộc thể loại a security of the ming dynasty

A Security Of The Ming Dynasty
0

A Security Of The Ming Dynasty

Phim lấy bối cảnh triều Đại Minh thời Vĩnh Lạc, nói về Cẩm Y Vệ phó chỉ huy sứ Lý Nghị ở trong cục diện quan trường hỗn loạn của triều Minh minh ...