Phim thuộc thể loại 3rd century

Red Cliff
7.4

Red Cliff

2008

Red Cliff

Vào năm 208 A.D., vào những ngày cuối cùng của nhà Hán, Thủ tướng Minster Cao sắc sảo đã thuyết phục Hoàng đế hay thay đổi, cách duy nhất để ...