Phim thuộc thể loại 17th century

Tụ Viện - The Convent (2019)
6
Bluray

Tụ Viện - The Convent (2019)

Trong thế kỷ 17, một phụ nữ trẻ được cứu khỏi bị xử tử và dẫn đến một linh mục để ăn năn tội lỗi của mình nhưng phát hiện ra một điều xấu xa hơn ...
Cơn Sốt Hoa Tulip - Tulip Fever (2017)
6.2
1080p

Cơn Sốt Hoa Tulip - Tulip Fever (2017)

Một họa sĩ phải lòng một phụ nữ trẻ đã lập gia đình trong khi anh ta được ủy thác để vẽ chân dung của mình. Cả hai đầu tư vào thị trường hoa ...
Masquerade
0

Masquerade

During the confusing and conspiratorial Joseon Dynasty King Gwang-hae orders his councilor, HEO Kyun, to find him a double in order to avoid the ...
Silence
10
1080p

Silence

2016

Silence

Two Jesuit priests, Sebastião Rodrigues and Francis Garrpe, travel to seventeenth century Japan which has, under the Tokugawa shogunate, banned ...
The Witch
6.8

The Witch

2015

The Witch

New England in the 1630s: William and Katherine lead a devout Christian life with five children, homesteading on the edge of an impassable ...