Phim Doug Liman

Jumper
6.1

Jumper

2008

Jumper

David Rice là một người đàn ông không biết ranh giới, một Jumper, được sinh ra với khả năng kỳ lạ là dịch chuyển tức thời đến bất kỳ nơi nào trên ...