Phim Yum Hye-Ran

Life
8.5

Life

2018

Life

At Korea’s top university medical center, ideals and interests collide between a patient-centered ER doctor and the hospital’s ...
Miss & Mrs. Cops
6

Miss & Mrs. Cops

Từng là một thám tử huyền thoại và một người mẹ mới, Mi-young, giờ làm công việc bàn giấy. Nhưng khi người mới quá nhiệt tình Ji-hye được giao ...
Innocent Witness
7

Innocent Witness

Một ông già bị trầm cảm được tìm thấy đã chết, và quản gia của ông, Mi-ran, bị buộc tội giết người. Luật sư biện hộ của Mi-ran, Sun-ho, rất ngạc ...