Phim Richard Harmon

The Hollow
3.6

The Hollow

2015

The Hollow

Đó là đêm trước Halloween trên Đảo Shelter, và thị trấn nhỏ đang chuẩn bị cho một cơn bão giết người.