Phim Billy Curtis

Lãng Tử Cao Nguyên - High Plains Drifter (1973)
1

Lãng Tử Cao Nguyên - High Plains Drifter (1973)

Một người khách lạ cỡi ngựa từ sa mạc nóng bỏng tới một thị trấn nhỏ miền tây hoang dã. Dân trong thị trấn sợ anh, có ba tay súng muốn hạ anh ...