Phim Antuone Torbert

Vùng Nguy Hiểm - Dead Zone (2022)
3.8

Vùng Nguy Hiểm - Dead Zone (2022)

Một đội lính tinh nhuệ được trang bị công nghệ cao liều mình đi vào Vùng Tử Địa để lấy thuốc giải và tiêu diệt những sinh vật hút máu nguy hiểm.