Phim Antoni Porowski

Miss Americana - Miss Americana (2020)
8

Miss Americana - Miss Americana (2020)

Một cái nhìn thô thiển và đầy cảm xúc về một trong những nghệ sĩ biểu tượng nhất của thời đại chúng ta trong thời kỳ biến đổi trong cuộc đời cô ...