Phim Anna Hilgedieck

Bông Hoa Sa Mạc - Desert Flower (2009)
7.4

Bông Hoa Sa Mạc - Desert Flower (2009)

Cuốn tự truyện của một người du mục Somalia bị bán lấy chồng năm 13 tuổi, chạy trốn khỏi châu Phi một thời gian sau đó để cuối cùng trở thành ...