Phim Andy Rodoreda

The Tunnel
5.9

The Tunnel

2011

The Tunnel

Vào năm 2007, giữa lúc hạn hán và thiếu nước, chính quyền bang NSW đã tiết lộ kế hoạch khai thác và tái chế hàng triệu lít nước bị mắc kẹt trong ...