Phim Andre Pierre

Đơn Độc - Solitary (2021)
3.5

Đơn Độc - Solitary (2021)

Một người đàn ông thức dậy bên trong một căn phòng và phát hiện ra anh ta là một tù nhân được gửi vào không gian để hình thành thuộc địa đầu tiên ...