Phim Amanda Abbington

Đã Giải Mã - Decrypted (2021)
7

Đã Giải Mã - Decrypted (2021)

Một bộ phim hài đen tối thái quá và khiêu khích kể về một nhóm NSA không phù hợp đã bắt cóc người tạo ra Bitcoin – Satoshi Nakamoto – ...
Crooked House
7.1

Crooked House

A private investigator helps a former flame solve the murder of her wealthy grandfather, who lived in a sprawling estate surrounded by his ...