Phim Alma Jodorowsky

Selfie
5.7

Selfie

2019

Selfie

Trong một thế giới mà công nghệ kỹ thuật số đã xâm chiếm cuộc sống của chúng ta, một số người trong chúng ta sẽ bị phá vỡ.