Phim Allison Cohn

Lỗ Hổng - Zero Days (2016)
7.8

Lỗ Hổng - Zero Days (2016)

Alex Gibney khám phá hiện tượng Stuxnet, một loại virus máy tính tự sao chép được phát hiện vào năm 2010 bởi các chuyên gia CNTT quốc tế. Rõ ràng ...