Phim Allen Williamson

Teen Spirit
5.6

Teen Spirit

Câu chuyện kể về Amber, một cô gái nổi tiếng có nghĩa là bị điện giật và chết và không được phép vào thiên đàng trừ khi cô giúp cô gái ít nổi ...