Phim Alfred Abel

Metropolis
8.3

Metropolis

1927

Metropolis

Trong một thành phố tương lai bị phân chia mạnh mẽ giữa tầng lớp lao động và những người lập kế hoạch thành phố, con trai của chủ mưu thành phố ...