Phim Alex Fong Chung-Sun

Võ Lâm Quái Thú - Kung Fu Monster (2018)
9
1080p - h265

Võ Lâm Quái Thú - Kung Fu Monster (2018)

Trong cuộc chiến săn bắt quái thú, Tôn Ngọc Hạc chạm trán nhóm hảo hán chuyên cướp bạc của quan chia cho dân nghèo gồm Chân Kiếm, ...
Phi Vụ Tiền Giả - Project Gutenberg (2018)
10
4K

Phi Vụ Tiền Giả - Project Gutenberg (2018)

Genres:Cảnh sát Hồng Kông đã phá vỡ một phi vụ tiền giả động trời và bắt được Lee Man, một thành viên chủ chốt của đường dây tiền giả khi hắn ...
Goldbuster
4.3

Goldbuster

2017

Goldbuster

A quirky internet star, a pair of retired gangsters, and the black sheep of a prolific family of herbalists are a few of the oddball tenants that ...
Insanity
5.7

Insanity

2014

Insanity

Fan Kwok Sang’s schizophrenic breakdown led to the accidental death of his wife Wai Ling, and he was committed to a psychiatric hospital ...