Phim Albert Brooks

Finding Nemo
8.1
4K

Finding Nemo

Nemo, an adventurous young clownfish, is unexpectedly taken from his Great Barrier Reef home to a dentist’s office aquarium. It’s up ...
The Time Tunnel - Taxi Driver (1976)
8.3

The Time Tunnel - Taxi Driver (1976)

Một cựu binh Chiến tranh Việt Nam không ổn định về tinh thần làm tài xế taxi ban đêm ở thành phố New York, nơi nhận thức được sự suy đồi và tình ...