Phim Alan David

Con Ngựa Trong Mơ - Dream Horse (2021)
6.9

Con Ngựa Trong Mơ - Dream Horse (2021)

Câu chuyện có thật đầy cảm hứng về Dream Alliance, một con ngựa đua khó được lai tạo bởi người pha chế ở thị trấn nhỏ, Jan Vokes.