Phim Alain Uy

Hổ Giấy - The Paper Tigers (2021)
6.3

Hổ Giấy - The Paper Tigers (2021)

Hổ Giấy – The Paper Tigers là bộ phim xoay quanh câu chuyện về ba người võ sĩ vô cùng nổi tiếng và còn được gọi là “Tam Hổ”. ...