Phim Al Weaver

Doom
5.2

Doom

2005

Doom

Một nhóm thủy quân không gian được gọi là Đội chiến thuật phản ứng nhanh, do Sarge dẫn đầu, được gửi đến một cơ sở khoa học trên sao Hỏa sau khi ...