Phim Ai Ti

The Flying Guillotine
6.7

The Flying Guillotine

Quân đội của Hoàng đế đã phát triển một vũ khí mới: một lưỡi kiếm ném có thể loại bỏ đầu của ai đó từ khoảng cách xa.