Phim Aditya Srivastava

Super 30
8.4
WEBRIP-1080p

Super 30

2019

Super 30

Dựa trên cuộc đời của nhà toán học dựa trên Patna, Anand Kumar, người điều hành chương trình Super 30 nổi tiếng dành cho những người khao khát ...