Phim Adil Ray

Blithe Spirit - Blithe Spirit (2020)
5.4

Blithe Spirit - Blithe Spirit (2020)

Một phương tiện theo thuyết tâm linh giữ vững vị trí cho một nhà văn bị mắc chứng nhà văn nhưng lại vô tình triệu tập linh hồn của người vợ đầu ...