Phim Adeel Akhtar

Cái Tổ - The Nest (2020)
6.7
Bluray

Cái Tổ - The Nest (2020)

Cuộc sống của một doanh nhân và gia đình người Mỹ của anh ta bắt đầu rẽ sang hướng khác sau khi họ chuyển đến sống tại một trang viên ở nước Anh.