Phim Adam Wang

Another Girl
6.1

Another Girl

Elle Overton, một sinh viên đại học, bị ám ảnh bởi Katie Kampenfelt, nữ anh hùng bí ẩn của cuốn tiểu thuyết cô ấy vừa đọc xong.