Phim Adam Minarovich

Submission
5.6

Submission

2019

Submission

Sau khi hai lính thủy đánh bộ trở về nhà sau cuộc thẩm vấn của ISIS, một người đấu tranh để sống sót trong khi người kia chiến đấu trở lại thế ...