Phim Adam Cheng

Trung Nghĩa Quần Anh - Seven Warriors (1989)
6.6

Trung Nghĩa Quần Anh - Seven Warriors (1989)

Bối cảnh của bộ phim là vào thời quân phiệt ở những năm 30 của thế kỉ trước, không ít quân nhân luân lạc thành thổ phỉ, làm nhiều việc ác, gây ...
Profiles Of Pleasure
6.2

Profiles Of Pleasure

Trước khi xảy ra Vụ án lớn về mại dâm, Tây Hồng Kông nổi tiếng với những khu nhà cho thú vui.